Tjänster

Rådgivning byggnadsvård

Rådgivning i samband med restaurering av alla typer av gamla byggnader. Skadeanalys och åtgärdsförslag. Även tips och designförslag vid vanliga husrenoveringar.

Takarbeten

Vi kan utföra takarbeten med en mängd olika material. Skiffer, tegel, torv, spån, plåt och faltak.

Fönsterrenovering

Trälagning och tillverkning av fönsterbågar. Energieffektivisering av gamla fönster med lågemissionsglas. Linoljekitt och målning med linoljefärg.

Kakelugnar

Underhåll och reparation såsom omfogning och byte av luckgångjärn och övriga plåtdetaljer. Även omsättning av hela ugnar. Murning av skorstenar ovan tak.

Timmerarbeten

Byte av rötskadat timmer och lyft av byggnader. Nytimring.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå