Kakelugnar

Underhåll och reparation såsom omfogning och byte av luckgångjärn och övriga plåtdetaljer. Även omsättning av hela ugnar. Murning av skorstenar ovan tak.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå